Zabezpieczenie terenu przed zalaniem rozpoczęciem samych wykopów, należy wykonać badania

2020-08-01

Dlatego też przy robotach ziemnych bardzo ważne jest ich odpowiednie zabezpieczenie. Jest on zabezpieczeniem przed wsiąkaniem w grunt wody z mieszanki (mogłoby to osłabić wytrzymałość betonu). Przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty, zarówno wąskoprzestrzennych jak i szerokoprzestrzennych, bardzo ważne jest ich zabezpieczenie – razem ze skarpami oraz nasypami. Zabezpieczenie terenu przed zalaniem https://floodwarden.com/tymczasowe-zabezpieczenia-przeciwpowodziowe/ rozpoczęciem samych wykopów, należy wykonać badania geotechniczne. Dno wykopu trzeba chronić także przed przemarzaniem, ponieważ mróz niszczy strukturę gruntu oraz osłabia jego nośność. Szalunki do wykopów stają się bowiem elementem bezpieczeństwa prac ziemnych i budowlanych: ochraniają wykopy przed osypywaniem się ziemi. W trakcie prowadzenia wykopów bardzo ważne jest też odpowiednie zabezpieczenie placu i bardzo często – właściwe zabezpieczenie samych wykopów. W przypadku wykopu głębszego niż 4 m, zabezpieczenie ścian powinno zostać wykonane zgodnie ze specjalnie opracowaną dokumentacją projektową.