Obecnie wentylacja mechaniczna wymaga innego rodzaju sprzętu i umiejętności by usunąć zanieczyszczenia, zwłaszcza w poziomych kanałach

2019-10-08

Już z tego powodu warto w mieszkaniu zainwestować w system wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła. Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła jest maksymalizacją energooszczędnego ogrzewania i wymiany powietrza w domu. Na przykład w okresach cieplejszych, gdy temperatura na zewnątrz jest zbliżona do temperatury we wnętrzu, taka wentylacja nie działa, odczuwamy brak powietrza i otwieramy okna by wywołać przeciąg. Obecnie wentylacja mechaniczna http://www.gradient.pl/rekuperacja.html wymaga innego rodzaju sprzętu i umiejętności by usunąć zanieczyszczenia, zwłaszcza w poziomych kanałach. Rekuperacja jest to system wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła zapewniający ciągły dostęp do świeżego powietrza w domu. Czy opłaca się mieć w domu wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła? W domu modernizowanym możemy zastosować system określany jako wentylacja zdecentralizowana (lokalna). Doskonale sprawdza się w zestawieniu z gruntowym wymiennikiem ciepła GWC zarówno powietrznym jak i glikolowym. Ponadto wentylacja zapewniana przez rekuperatory bezkanałowe zawsze dostosowana jest do potrzeb w danym pomieszczeniu. Przy obecnych standardach budowy domów oraz szczelnej stolarce drzwiowej i okiennej, jedynym rozsądnym rozwiązaniem jest wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła. W momencie kiedy wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła (tzw. Ponadto, wentylacja mechaniczna jest energooszczędna i komfortowa. Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła to metoda mechanicznego odzyskiwania ciepła z powietrza wydalanego i jednocześnie oczyszczania tego powietrza ze składników niepożądanych. Tymczasem wentylacja mechaniczna z rekuperatorem pozwala odzyskać ciepło z usuwanego powietrza. Proces rekuperacji służy ograniczeniu strat ciepła wynikających z wentylacji budynku. Wentylacja grawitacyjna czy mechaniczna – co wybrać? Aby zapewnić sprawną wymianę powietrza i minimalizować koszty ogrzewania, najlepszym rozwiązaniem jest wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła. Jedynym systemem wymiany powietrza w pomieszczeniach, działającym w sposób skuteczny i efektywny przez cały rok, jest wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła (rekuperacją). Moje największe obawy budziła informacja przekazana przez instalatorów, iż wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła nie powinna być wyłączana. Kilka lat temu, na etapie przygotowywania planów budowy domu, stanąłem przed dylematem – wentylacja grawitacyjna czy mechaniczna. Dzięki przeciwprądowemu wymiennikowi, odzysk ciepła może wynosić w przybliżeniu 85%.