Integracja sensoryczna Białołęka jest procesem, który organizuje informacje płynące do mózgu

2020-11-10

Dzieci z autyzmem niskofunkjonującym (słaby rozwój mowy, nasilone stereotypie ruchowe, agresja czy autoagresja, znaczna nadwrażliwość sensoryczna. No dobrze – ale teraz pytanie drugie: czy Ayres wyjaśniła dobrze, czym jest integracja sensoryczna i na czym polegają jej zaburzenia? Jej najpopularniejszą chyba książkę „Dziecko a integracja sensoryczna” przetłumaczono na język polski. Integracja sensoryczna Białołęka https://kamykzielony.waw.pl/integracja-sensoryczna/ jest procesem, który organizuje informacje płynące do mózgu z różnych zmysłów: wzroku, słuchu, węchu, dotyku, równowagi.