Na projektowanie konstrukcji budowlanych składają się dziesiątki danych dotyczących materiałów

2020-10-15

Skanowanie konstrukcji, badania młotkiem Schmidta, czy betonoskopem ultradźwiękowym, seminieniszczące. Specjalizujemy się w diagnostyce konstrukcji budowlanych. Zajmujemy się profesjonalnym i ekonomicznym projektowaniem konstrukcji budowlanych z żelbetu, stali i drewna. Projektowanie konstrukcji żelbetowych i stalowych dla przemysłu wymaga nie tylko wiedzy podstawowej, ale i technicznej, związanej z wymaganiami określonych branż. Na projektowanie konstrukcji budowlanych http://mix.waw.pl/oferta/projektowanie-konstrukcji/ składają się dziesiątki danych dotyczących materiałów i rozwiązań technologicznych.