Działania tego typu, oparte na „podejściu wyprzedzającym”, możemy znaleźć w

2020-11-04

Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. System ten opiera się na podejściu procesowym, tak jak system zarządzania jakością czy system zarządzania środowiskowego i może być z nimi integrowany. Wdrożony system pozwoli na zredukowanie poziomu ryzyka związanego z utratą kontroli nad bezpieczeństwem informacji, co jest niezwykle ważne dla udziałowców, partnerów i inwestorów organizacji. Działania tego typu, oparte na „podejściu wyprzedzającym”, możemy znaleźć w normach z obszaru zarządzania system zarządzania bezpieczeństwem pracy https://sforo.pl/ocena-kultury-bezpieczenstwa/ i higieną pracy.